229/220/62

מידות לא ניתן לשינוי

גוונים לא ניתן לשינוי